VREDE

Temaer der associeres med vrede

 • Vi har været frustreret på en eller anden måde
 • Vi har ikke nået vores mål 
 • Vi eller nogen har overtrådt en af vores egne personlige regler
 • Nogen har vist os manglende respekt
 • Nogen eller noget har truet vores selvværd.

Eksempler på tanker som associeres med vrede

 • Vi overvurderer i hvilken grad den eller de andre handlede bevidst
 • Vi ser ondsindet hensigt i den eller de andres motiver
 • Vi er ikke i stand til at se de andres synspunkter
 • Vi planlægger at tage hævn.

Eksempler på adfærd som associeres med vrede

 • Vi angriber den eller de andre fysisk eller verbalt
 • Vi forskyder angrebet til en anden person eller genstand
 • Vi trækker os aggressivt tilbage.