PSYKISK SÅRET

Temaer der associeres med psykisk såret

 • Vi behandles dårligt, og vi synes ikke, vi fortjener en sådan behandling
 • Vi tror, at den anden person devaluerer vores forhold (dvs. nogen angiver
  at deres forhold til os er mindre vigtigt for dem, end forholdet er for os).

Eksempler på tanker som associeres med psykisk såret

 • Vi overvurderer uretfærdigheden i den anden persons adfærd
 • Vi tror, at den anden person ikke bekymrer sig om os eller er ligeglad med os
 • Vi ser os selv som alene og/eller misforstået
 • Vi forventer, at den anden tager det første skridt hen imod at “reparere” forholdet.

Eksempler på adfærd som associeres med psykisk såret

 • Vi stopper med at tale med den anden person
 • Vi surmuler og gør klart, at vi føler os såret uden at afsløre detaljer om sagen
 • Vi kritiserer eller straffer den anden person for deres handling/lovovertrædelse.