SKYLD

Temaer der associeres med skyld

  • Vi har gjort noget, vi ikke skulle gøre
  • Vi har undladt at gøre det, vi skulle gøre
  • Vi har såret nogens følelser.

Eksempler på tanker som associeres med skyld

  • Vi påtager os mere personligt ansvar, end hvad der er rimeligt
  • Vi tildeler langt mindre ansvar til andre, end hvad der er rimeligt
  • Vi afviser formildende årsager/forhold for vores adfærd.

Eksempler på adfærd som associeres med skyld

  • Vi flygter fra skyldfølelsens usunde smerte på selvødelæggende måder
  • Vi beder om tilgivelse fra den person, vi har såret
  • Vi straffer os selv fysisk eller ved afsavn
  • Vi afviser tilgivelse.