EKSTERN PSYKOLOGISK SUPERVISION

Lars er løbende i supervision og sparrer ligeledes med andre psykologer og resursepersoner.